Periksa Status

Laman Login

Gunakan laman ini untuk memeriksa status permohonan anda bagi perkhidmatan Dailan dan E-mel serta perkhidmatan Penempatan Web Direktori Sabah.Net. Jika anda menghadapi masalah login, atau jika anda terlupa kata laluan anda, sila hubungi Hotline Sokongan Pelanggan Sabah.Net di talian (088) 234101.

(contoh: idpengguna@sabah.net.my)