tajuk.1.jpg (6094 bytes)

PERTANIAN

juipri.gif (21305 bytes)

KEPENTINGAN PERTANIAN

Sumber pendapatan negara hasil eksport - RM?
Peluang pekerjaan + bil Pekerjaan tradisi bagi penduduk sekitar.
Sumber bahan mentah untuk industri spt membuat tayar / minyak masak + cth bahan mentah + lokasi.
Makanan asasi/ruji +cth.
Pembukaan bandar - mengumpul hasil pertanian +cth lokasi.
Memajukan / memperbaiki mutu jalan raya, / keretapi / pelabuhan +cth jalan.
Hubungan dua hala dengan negara pengimport + cth negara.


FAKTOR-FAKTOR MENGGALAKAN PENGELUARAN TANAMAN.

Bentuk muka bumi tanah pamah rata / beralun atau pergunungan yang beralun +cth lokasi.

Tanih yang sesuai + cth tanih. Iklim yang sesuai - suhu (?) + hujan (?). Tanah yang bersaliran baik.

Sistem pengairan / taliair untuk padi + cth empangan / sungai.

Terdapat jalan raya / keretapi / sungai untuk membawa hasil tanaman ke pasaran / kilang +cth jalan raya / keretapi.

Terdapat pelabuhan untuk mengeksport + cth pelabuhan.

Penggunaan teknologi moden spt baja kimia, racun serangga. dan jentera pembajak.

Penyelidikan untuk menghasilkan benih bermutu tinggi yang tahan penyakit, tahan kermrau, hasil tinggi cth benih.

Peranan agensi kerajaan - nama agensi + peranan.

Modal dan syarikat swasta / pelabur asing + cth syarikat / pelabur.

Pasaran yang luas dari dalam negeri - kawasan berpenduduk padat / kilang + cth lokasi. Pasaran ke luar negara + cth negara.

CIRI-CIRI TANAMAN


PERTANIAN PINDAH

Dijalankan di kawasan pedalaman + cth lokasi.
Untuk kegunaan sara diri.
Diusahakan oleh puak asli + cth.
Dijalankan oleh ahli keluarga.
Diusahakan secara gotong royong.
Peringkat penanaman
Menebang, mengumpul, Membakar, Menabur benih / Menanmn benih dalam lubang
Tanaman dibiarkan dan dituai apabila masak.
Luas kawasan tanaman 1.2 hakter.
Alat yang digunakan - tugal, parang, pisau.
Tanaman - ubi kayu, padi huma/ jagung.
Selepas 2 - 3 tahun petani akan berpindah ke kawasan lain.

 

TANAMAN KONTAN

Tanaman yang ditanam untuk dijual / eksport. Antara tanaman getah, kelapa sawit, teh dll. Ditanam dalam ladang (>40 ha, atau kebun kecil <40 ha.). Menggunakan teknologi modern spt baja kimia, racun serangga dan jentera penuai / bajak. Ladang dimiliki oleh syarikat Swasta / pelabur asing yang bermodal besar +cth syarikat. Ladang menggunakan buruh yang diupah dan pengurusan yang teratur. Hasil keluaran adalah tinggi + ?kg/ha.


TANAMAN PASAR

Jenis tanaman:
kebun campuran - sayur, ayam, itik, ikan air tawar, babi,sayur-sayuran (spt sawi, kangkung)
Dijalankan secara intensif - jagaan rapi.
Menggunakan baja kimia dan racun serangga secara meluas.
Dijalankan di sekitar bandar-bandar besar kerana hasil tanaman cepat rosak dan perlu cepat ke pasaran.
Dijalankan oleh ahli keluarga / sedikit buruh yang diupah.


SEBAB-SEBAB HASIL TANAMAN MEROSOT

Petani mengubah kepada tanaman lain yang lebih menguntungkan + cth tanaman.
Petani tidak mampu tanam semula.
Tanaman telah tua- hasil rendah.
Tanih hilang kesuburan akibat tanaman sejenis / penggunaan racun serangga / baja kimia yang berterusan dan meluas.
Harga di pasaran tidak stabil /jatuh.
Amalan sistem penimbal / lambakan menyebabkan hargajatuh.
Permintaan jatuh kerana pengguna beralih kepada hasil tanaman lain + cth tanaman.
Persaingan dengan guna tanah lain spt perumahan / perindustrian.
Persaingan dengan bahan tiruan yang lebih murah /tahan lama.
Kos pengeluaran meningkat spt upah buruh, jentera meningkat dan pulangan merosot.
Masalah kekurangan buruh yang bertukar kepada sektor lain spt perindustrian.
Saiz tanah kecil - tidak ekonomik diusahakan.
Petani miskin tidak mampu membeli jentera.


LANGKAH MENINGKATKAN HASIL TANAMAN

Menggunakan racun serangga untuk mengelakkan serangan serangga perosak +cth racun.
Menggunakan baja kimia untuk menambahkan kesuburan tanih + cth baja.
Menggunakan jentera spt jentera pembajak untuk mempercepatkan proses penanaman.
Penyelidikan untuk mengeluarkan benih yang tahan penyakit; hasil yang tinngi + cth benih.
Membuka kawasan pertanian baru memperluaskan kawasan tanaman +cth lokasi.
Menebusguna tanah + cth lokasi.
Membuka ladang / estet yang diushakan dengan teratur untuk meningkat mutu dan hasil pengeluaran +cth lokasi.
Mengalakkan pelabur swasta / luar negara melabur dalam sektor pertanian + cth pelabur.
Agensi kerajaan menjalankan usaha pemasaran, promosi dan pameran mengenai hasil dan kegunaan tanaman di peringkat antarabangsa +cth agensi + peranan.
Menjalankan penyelidikan untuk menambah kegunaan hasil tanaman; alat; cara menanam +cth.
Kerajaan memberi subsidi baja, racun serangga dan benih kepada petani.
Bank yang memberi kemudahan kredit/pinjaman kepada petani + cth bank.
Rancangan pengairan supaya tanaman 2 X setahun (padi) +cth Pengaaiaran.


KESAN ALAM SEKITAR AKIBAT AKTIVITI PERTANIAN

Pada awal pembukaan menyebabkan:
Kepupusan pokok-pokok berharga + cth pokok.
Permukaan tanah terdedah kepada hakisan hujan dan luluhawa.
Tanah terhakis dimendapkan ke sungai menyebabkan sungai cetek / keruh +cth sg.
Sungai cetek menyebabkan banjir kilat + cth sg.
Kepupusan binatang / hidupan liar + cth binatangn
Mengganggu rantaian makanan binatang.
Penyemburan racun serangga mencemarkan udara / menyebabkan sungai tercemar apabila air hujan membawa bersama-sama sisa toksik dialirkan ke sungai - hidupan akuatik mati - mengganggu rantaian makanan hidupan akuatik + cth sg.
Penggunaan baja kimia berterusan mengeluarkan nitrogen dioksida yang menipiskan lapisan ozon.
Perggunaan baja kimia dan racun serangga yang tidak larut akan meniggalkan bahan toksik dalam tanah.
Pembakaran sisa tanaman menghasilkan matena yang boleh menipiskan lapisan ozon.
Penggunaan jentera pertanian spt pembajak menyebabkan bunyi bising.
Tanaman sejenis menyebabkan imbangan fauna terjejas kerana fauna tertentu akan membiak dengan banyak spt ulat bulu (kelapa sawit), ulat ratus dan tikus (padi).
Tanaman sejenis akan menyebabkan fauna tertentu mninggakkan kawasan tanaman.
Pembinaan parit dan tali air menjejaskan kandungan kelembapan tanih.
Penternakan khinzir di tepi sungai menyebabkan najis dialirkan ke sungai ini menyebabkan kandungan oksigen air sungai berkurangan dan mengakibatkan hidupan akuatik mati; penyakit; mengeluarkan bau +cth sg.


CARA MENGATASI KESAN ALAM SEKITAR

Mengawal penggunaan racun serangga dan baja kimia untuk mengelakkan kehilangan kesuburan tanah.
Menjalankan tanaman berteres di kawasan beralun untuk mengelakkan hakisan.
Menanam tanaman penutup bumi untuk elakkan hakisan tanah.
Menjalankan tanaman bergilir untuk elakkan kehilangan kesuburan tanah.
Mengadakan sistem perparitan supaya tidak berlaku banjir kilat.
Mempelbagaikan jenis tanaman dalam satu kawasan tanaman untuk mengelakkan ketidakseimbangan fauna.


MASALAH PERTANIAN

Serangan penyakit / serangga perosak + cth.
Kos pengeluaran meningkat spt kenaikan kos pengangkutan, upah buruh harga jentera baja kimia.
Harga di pasaran tidak stabit . harga rendah.
Pengeluaran berlebihan menyebabkan harga jatuh.
Saingan dengan tanaman lain + cth tanaman.
Saingan dengan guna tanah lain spt untuk perumahan / tanaman lain +cth tanaman.
Saingan daripada negara pengeluar lain + cth negara.
Saiz tanab kecil <2 ha. tidak ekonomik.
Penggunaan baja kimia dn racun serangga berlebihan menjejaskan kesuburan tanih.
Iklim spt kemarau, banjir, salji / fros + bulan.
Kekurangan kawasan tanah pamah / terhad kerana bergunung- ganang.
Untuk mengatasi masalah pengairan - tali air, empangan terpaksa dibina + cth.


PERUBAHAN LANDSKAP

landskap asal adalah kawasan hutan/paya.
Pada awal pembukaan mewujudkan pandangan kawasan lapang.
Tanaman sejenis mewujudkan pandangan pokok yang selura.
Terdapat teres di kawasan penanaman untuk mengelak hakisan.
Petempatan berpusat terdapat bangunan spt rumah pekerja di ladang.
Rumah petani terdapat di sekitar kawasan tanaman padi / kebun kecil + cth lokasi.
Terdapat infrastruktur spt jalan raya, talian elektrik di kawasan penanaman.
Sering terdapat tali air/ terusan di kawasan penanaman padi.
Bentenng / ban terdapat di kawasan penanaman (padi) untuk mengelak banjir + cth lokasi.
Bekas kawasan pertanian pindah ditumbuhi semak samun / belukar.
Kawasan hutan belukar kepada tanaman + cth tanaman.
Paya ditebusguna dan ditanam padi + cth lokasi.
Sungai diluruskan untuk tujuan pengairan.
Pembinaan empangan untuk pengairan mewujudkan tasik + cth lokasi.