tajuk.1.jpg (6094 bytes)

PERIKANAN

juipri.gif (21305 bytes)

CIRI-CIRI PERIKANAN

PERIKANAN PINGGIR PANTAI

Lokasi + nama laut, selat.
Dijalankan tidak lebih 30km dari pantai.
Alatan yang digunakan - jaal, rawai, pukat tarik / hanyut, bot bermotor / sampan.
Tangkapan - gelama, kembung, udang, ketam.
Nelayan ke laut dalam tempoh satu / dua hari.
Hasil tangkapan adalah rendah.


PERIKANAN LAUT DALAM

Lokasi + nama laut.
Dijalankan melebihi 30km dari pantai.
Alatan yang digunakan - kapal, kilang, bot berenjin, pukat tunda / harimau, harpoon, radar, sonar, dingin beku.
Tangkapan - tuna (tongkol), paus, tenggiri, bawal , halibut, salmon.
Nelayan ke laut dalam tempoh 1 minggu -3 bulan.
Ikan diproses dalam kapal / didingin beku.
Dijalankan oleh syarikat yang mempunyai modal besar.
Jumlah nelayan dalam satu kapal lebih 10 orang.
Hasil tangkapantinggi + jumlah.

 

PERIKANAN AIR TAWAR

Dijalankan di sungai, tasik, paya + cth lokasi.
Alatan -jala, pancing.
Tangkapan - keli, jelawat, lampam.
Merupakan pekejan sampingan / menambah pendapatan.
Hasil tangkapan rendah.

 

AKUAKULTUR

Ikan diternak dalan kolam / sangkar paya air masin, sungai + cth lokasi.
Alatan - jaring, jala.
Tangkapan - lampam, keli, jelawat, salmon, larch, belut, udang harimau, kerang.
Hasil tangkapan tinggi kerana penggunaan anak ikan cepat membesar, makanan ikan.
Tujuan komersial - dijalankan oleh petani / nelayan sebagai punca pendapatan, syarikat yang bermodal besar, anak syarikat perbadanan kerajaan.
Tujuan adalah untuk menambah bekalan ikan yang tidak mencukupi.
Menggunakan benih 1kan bermutu tinggi - cepat membesar / membiak.
Menggunakan makanan ikan.
Latihan untuk pengusaha oleh agensi kerajaan.


KEPENTINGAN PERIKANAN

Sumber protin yang murah.
Sumber protin penganut agama Buddha.
Peluang pekerjaan kepada penduduk persisir pantai / pekerjaan tradisi + cth lokasi.
Punca pendapatan negara hasil eksport + ?RM.
Hubungan 2 hala dengan negara pengimport +cth negara.
Membuka bandar / pelabuhan perikanan + cth bandar.
Memajukan jalan raya dan pelabuhan ke pasaran / bandar + cth jalan.
Mennggalakkan pertumbuhan industri sokongan spt membina kapal, jala nailon + lokasi.


FAKTOR-FAKTOR MENGGALAKAN PERIKANAN

Pentas benua / Sunda / Sahul yang lautnya cetek (< 183m) menyebabkan matahari sampai ke dasar laut dan menyebabkan air laut suam. In sangat sesuai untuk pertumbuhan plankton makanan ikan yang menggalakkan ikan membiak + lokasi (nama laut / selat / tebing).
Pantai yang berteluk-teluk sesuai untuk bina pelabuhan perikanan / petempatan nelayan.
Pantai yang panjang + ?km - kawasan tangkapan yang luas.
Merupakan pekerjaan tradisi penduduk tepi pantai - mahir.
Buruh yang mudah diperolehi dari kawasan berpenduduk padat di pinggir pantai + cth lokasi.
Pasaran yang luas dan kawasan berpenduduk padat spt bandar-bandar besar (cth bandar).
Pasaran luar negara yang luas + cth negara.
Merupakan sumber protin yang murah.
Sumber protin utama bagi penganut Buddha.
Penggunaan peralatan moden spt bot bermotor, kapal kilang, pukat harimau / tunda, sonar - menambah hasil tangkapan.
Modal dari syarikat besar (untuk perikanan laut dalam).
Perkembangan industri sokongan spt membina kapal - kapal yang canggih untuk nelayan.
Aktiviti pembalakan + kawasan hutan luas/ pokok - bekalan tong ikan.
Usahasama menjalankan perikanan laut dalam + cth negara.
Penyelidikan - menghasilkan benih ikan cepat membiak (akuakuttur) +cth ikan.
Pertembungan arus sejuk dan arus panas + nama arus panas & sejuk menyebabkan air laut suam yang sesuai untuk pertumbuhan plankton.
Penggunaan kapal pemecah ais - perikanan dapat dijalankan pada musim dingin / hampir artik.
Peranan agensi kerajaan spt memberi bantuan modal, peralatan, latihan.
Menambah lesen pengusaha perikanan laut dalam.
Terdapat kilang ais di tepi pantai - menggalakkan nelayan berada lebih lama di laut / ikan segar.
Pengistiharan ZEE kawasan menangkap ikan yang lebih luas.


USAHA MENINGKATKAN PENGELUARAN IKAN

Kerajaan menggalakkan perikanan laut dalam spt memberi latihan, pinjaman modal, menambah lesen.
Membuka kilang ais di pelabuhan - nelayan berada lebih lama di laut -tangkapan bertambah.
Menggalakan akuakultur spt ternakan ikan dalam sangkar, kolam buatan, tasik.
Penyelidikan - menghasilkan ikan yang cepat membiak (akuakultur).
Penggunaan teknolgi moden spt bot bermotor, alat radar, kapal kilang.
Usahasama dengan negara lain (laut dalam) + cth negara.
Penggunaan tukun tiruan di pinggir pantai - pembiakan / menambah ikan.
Peranan agensi kerajaan + (nama agensi + peranan / usaha) modal, keselamatan.


MASALAH PERIKANAN

Kos pengeluaran meningkat kerana kenaikan upah buruh, harga peralatan / petrol.
Iklim - musim tengkujuh menyebabkan ombak besar, musim dingin laut, sungai beku - nelayan tidak menangkap ikan +cth bulan; pertembungan arus panas dan sejuk menyebabkan kabus - pelanggaran kapat / bahaya, ais apong membahayakan nelayan.
Kepupusan ikan / ikan berkurangan spt tuna / di kawasan pinggir pantai kerana penangkapan yang berlebihan / pencemaran laut.
Harga di pasaran tidak stabil.
Persaingan dari negara lain + cth negara.
Nelayan miskin - tidak mampu membeli peralatan / mengusahakan perikanan laut dalam.
Peranan orang tengah yang membeli dengan harga yang murah /hutang.
Lanun yang mengganggu nelayan+ cth lanun.


KESAN ALAM SEKITAR AKIBAT PERIKANAN

Penggunaan pukat tunda / harimau / appolo menyebabkan ikan pupus.
Kapal / bot ikan membuang sisa dan tumpahan minyak yang mencemarkan laut, ikan mati, pertumbuhan batu karang terganggu.
Penangkapan ikan berlebihan menyebabkan ikan pupus spt tuna, paus.
Pembukaan kawasan paya untuk akuakultur menyebabkan penebangan hutan bakau - pokok bakau pupus.
Penggunaan kapal pemecah ais menyebabkan ais cepat cair - isi padu air laut bertambah; aras laut. meningkat; kawasan rendah ditenggelami air.