Maktab Perguruan Keningau menawarkan program-program yang melibatkan pelbagai bidang dan opsyen. Program-program yang ditawarkan adalah:
 1. Kursus Diploma Pendidikan Malaysia (DPM)
  Program latihan selama 3 tahun untuk menyediakan guru-guru sekolah rendah. Pelatih-pelatih berkelulusan SPM atau STPM. Opsyen-opsyen yang ditawarkan termasuk pengajian Matematik, Sains, Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Kemahiran Hidup, Pengajian Islam, Seni dan Pendidikan Jasmani;
   
 2. Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI)
  Latihan selama 1 tahun untuk membolehkan pemegang ijazah sarjana muda dalam bidang bukan pendidikan untuk menjadi guru-guru sekolah menengah. Opsyen-opsyen yang ditawarkan termasuk pengajian Matematik, Sains, TESL (6 bulan), Geografi dan Sejarah;
   
 3. Kursus Dalam Cuti (KDC KPLI, KPLD dan DPM )
  Program latihan yang dikendalikan semasa cuti sekolah untuk membolehkan guru-guru sandaran yang tidak terlatih dari sekolah rendah untuk mendapatkan diploma pendidikan. Opsyen-opsyen yang ditawarkan termasuk pengajian Matematik, Sains, Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Kemahiran Hidup, dan Pengajian Islam;
   
 4. Kursus Dalam Perkhidmatan 14 Minggu
  Kursus jangka pendek 14 minggu untuk melatih guru memajukan kemahiran mereka dalam sesuatu bidang. Kursus-kursus yang dikendalikan termasuk Sastera, Sains dan Matematik.
   
 5. Kursus dalam Perkhidmatan Khas (KDPK)
  Program latihan satu tahun untuk guru terlatih menumpu kepada sesuatu bidang. Guru-guru ini bila tamat pengajian boleh memohon untuk melanjutkan kepada program ijazah muda samada di universiti temaptan atau luar negeri. Guru-guru yang lulus program ini akan terus masuk ke tahun kedua. Opsyen-opsyen yang ditawarkan ialah Sains dan Matematik;
   
 6. Kursus Dalam Perkhidmatan 14 Minggu Persediaan PKPG
  Kursus persediaan peserta-peserta kursus untuk mengikuti pengajian PKPG dalam bidang Sains dan Matematik.
   
 7. Kursus Sijil Perguruan Khas (KSPK)
  Kursus satu tahun dalam bidang Bahasa Melayu, TESL, Sains dan Matematik untuk guru-guru sekolah di seluruh Sabah.
Pengambilan kesemua bidang di atas dikendalikan oleh Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur).

 | Mengenai MPKS | Piagam Pelanggan |Kemudahan Ilmiah | Visi dan Misi | Lagu Rasmi | Pengetua dan Timbalan Pengetua | Laman Utama |

Copyright Maktab Perguruan Keningau Sabah 1999. All rights reserved.