| Laman Utama | Tanggung Jawab Am | Matlamat | Carta Organisasi | Perancangan Tahun 1998 | Aktiviti Jangka Panjang | Kursus dalam Jabatan | Objektif | Misi Jabatan | Aktiviti Jabatan 1998 | Kegiatan Profesionalisma | Visi Jabatan | Piagam Pelanggan

 

Pada tahun 1998, Jabatan ini mempunyai 15 orang tenaga pengajar, seorang pembantu rendah diambil untuk mengendalikan makmal.

Ketua Jabatan :Encik Zawawi Jaafar

Unit Matematik :Encik Mohd Halim bin Abu Nawar ( Ketua Unit )

Encik Tham Soo Koon

Encik Doti bin Asing

Puan Khoo Chwee Hoon

Puan Raiteh Naiman

Unit Sains :Encik Benedict Paulus ( Ketua Unit )

Jabatan ini berusaha melahirkan bakal guru sekolah rendah yang berketrampilan untuk mengajar Matematik, Sains dan PJK melalui kursus DPM,KDC Khas,dan KDP 14 minggu. Melalui kursus KPLI dan KDPK, Jabatan akan melahirkan bakal guru sekolah menengah untuk matapelajaran Matematik dan Sains.

4.1 Jabatan ini dan para pensyarahnya berusaha membantu pelatih KPLI, KDPK , KDC Khas, DPM, dan KDP 14 minggu untuk menguasai pengetahuan pedagogi mengikut mata pelajaran iaitu bidang matematik, Sains dan PJK supaya dapat mengendalikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan penuh yakin.

4.2 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran pedagogi dalam aktiviti pengajaran pembelajaran demi untuk mempertingkatkan lagi mutu professionalisme keguruan khususnya dalam pendidikan Matematik, Sains dan PJK di sekolah.

4.3 Memupuk sikap positif dan budaya kerja cemerlang demi untuk menghasilkan kerja yang boleh dibanggakan

Ketua Jabatan

Encik Zawawi Jaafar

 
Ketua Unit Sains

Encik Benedict Paulus

 
Ketua Unit  Matematik

Puan Khoo Chwee

 
Ketua Unit PJK

Encik Rosli Hj. Ab Ghani

 
Pensyarah

Encik Doti bin Asing

 
Pensyarah

Puan Raiteh Naiman

 
Pensyarah

Encik Lay Yoon Fah

 

 
Pensyarah

Puan Idarmawati Ahmad

 

 
Pensyarah

Puan Aminah Puyong

 

 
Pensyarah

Encik Hashim Abu

 

Pensyarah

Encik Sylvester Saimon Simin

 
Pensyarah

En. Vijayen a/l Gopal

 

 

Jabatan Sains Matematik secara sepakat dan kolektif berperanan sebagai pusat kecemerlangan dan rujukan dalam bidang penyelidikan dan pembangunan pendidikan Sains, Matematik dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan selaras dengan Visi Maktab Perguruan Keningau

i. Menjalankan penyelidikan yang bewrterusan

ii. Menggunakan kaedah pendidikan terkini iaitu pembelajaran secara Bestari

iii. Melaksanakan Program Kecemerlangan Akademik

iv. Perkongsian Pintar dengan Jabatan lain atau Institusi luar

Tarikh

Aktiviti

12/1 - 19/1

Penggubalan JPT dan pmm kkb Matemastik/sains/PJK

28/2

PENGGUBALAN SOALAN SAINS , MATEMATIK DAN PJK

1/3 – 3/3

pendidikan luar

1/6

kursus kdp daftar

1/7

taman sains mini

6/7

hari keluarga JSM

10/8

PENGGUBALAN SOALAN SAINS , MATEMATIK & PJK

2/9 - 7/9

ujian kecergasan

20/9

lawatan kmse

18/10 – 20/10

Menamakan tumbuhan dengan nama saintifik

21/10 – 25/10

bengkel pendidikan sempoa UNTUK SEMESTER 5

 

Tempat : Maktab Perguruan Keningau Sabah.

Mata Palajaran : Matematik

Aktiviti :

Strategi menjawab soalan UPSR mengikut tajuk terpilih yang di anggap sukar iaitu wang, pecahan, masa dan waktu , ruang , Peratus

- Membincang strategi menjawab soalan Objektif dan Subjektif.

- Peraturan memberi markah

- Teknik Menjawab Soalan Matematik Sekolah Rendah

Pensyarah terlibat:

-En. Mohd Halim bin Abu Nawar

-En. Tham Soo Koon

-En. Zawawi Jaafar

-En. Doti Asing

-Pn. Raiteh Naiman

Mata Pelajaran: Sains

Aktiviti : -Strategi menjawab soalan UPSR-Teknik Menjawab Soalan Sains Sekolah Rendah

Pensyarah terlibat:

-En. Benedict Paulus

-En. Sylvester Saimon Simin

-Pn. Aminah Puyong

-Pn. Idarmawati Ahmad

Aktiviti Mata Pelajaran Matematik

Memberi ceramah dalam tajuk berikut

i. Penggunaan Rod Cuisenaire dalam operasi + dan –

ii. Penggunaan papan Geometri dalam tajuk Matematik

iii. Kontruktivisme dalam pengajaran Matematik

Pensyarah terlibat:

-En. Tham Soo Koon

-En. Doti Asing

-En. Zawawi jaafar

-En. Mohd Halim Abu Nawar

Sekolah dikehenddaki menjalankan kelas tambahan sebanyak 40 Jam sepanjang bulan Januari hingga Ogos 1998. Semua pensyarah di Jabatan Sains dan Matematik dikehendakki memantau perjalanan Kelas Tambahan di semua sekolah angkat. Sekolah yang terlibat ialah:

i. Sekolah Kebangsaan Pekan

ii. Sekolah Kebangsaan Ulu Senagang

iii. Sekolah Kebangsaan Membulu

iv. Sekolah Kebangsaan Ambual

v. Sekolah Kebangsaan Pasir Puteh

Mata Pelajaran Matematik

Pensyarah terlibat ialah:

1. En. Mohd Halim Abu Nawar

2. En. Doti Asing

3. En. Zawawi Jaafar

4. Pn. Raiteh Naiman

Mata Pelajaran Sains

Pensyarah terlibat ialah:

1. En. Benedict Paulus

2. En. Sylvester Saimon Simin

3. En. Lay Yoon Fah

4. Pn. Idarmawati Ahmad

5. Pn. Aminah Puyong

Setiap sekolah akan dilawati sekurang-kurangnya 2 kali oleh pensyarah yang ditetapkan.

Setiap sekolah angkat digalakkan mengadakan Kem Motivasi peringkat sekolah masing-masing. Pensyarah-pensyarah dari Jabatan Sains Matematik turut terlibat secara langsung dalam aktiviti di sekolah terlibat. Semua sekolah angkat telah menganjurkan Kem Motivasi kepada murid-murid sekolah masing-masing. Sekolah yang terlibat ialah

i. Sk. Pekan

ii. Sk. Pasir Puteh

iii. Sk. Ambual

iv. Sk. Ulu Senagang

v. Sk. Membulu

vi. Sk. Binaong

vii. Sk. Menawo

Sekolah sekitar keningau seringkali mengundang pensyarah Sains dan Matematik memberi ceramah kepada murid-murid di sekolah rendah. Pensyarah terlibat ialah

i. En. Tham Soo Koon

ii. En. Benedict Paulus - Sk. Bariawa Ulu, Sk. Luagan

iii. En. Sylvester Saimon Simin - Sk. Bariawa Ulu

iv. En. Doti Asing - Sk. Bunga Raya, Sk. Bariawa Ulu

v. Pn. Raiteh Naiman - Sk Bunga Raya, Sk. Bariawa Ulu

vi. En. Zawawi Jaafar

- Sk. Kg. Keningau , SRK. St. Francis, SM Agama Tambunan

vii. En.Mohd Halim Abu Nawar

- SRK. St. Francis , SM Agama Tambunan

Kursus pendek untuk guru sekolah sekitar Keningau diadakan pada hujung minggu.

Kursus tersebut ialah:

i. Konstruktivisme : Pedagogi Bilik Darjah Bestari

Penceramah : En. Tham Soo Koon

Tarikh : 17-18 Julai 1998

ii. Penceramah : En. Zawawi Jaafar

Tajuk : Penggunaan Papan Geometri dalam P&P Matematik

iii. Penceramah : En. Mohd Halim Abu Nawar

Tajuk: Operasi Tambah dengan Rod Cuisenaire

iv. Penceramah : En. Doti Asing

Tajuk: Operasi Tambah dengan Rod Cuisenaire

v. Penceramah : Pn. Raiteh Naiman

Tajuk: Jejak Matematik

Tarikh

Tajuk

29 Januari

PMM Matematik UPSR Kertas 2

En. Zawawi Jaafar

12 Februari

Koperatif Learning

Pn. Khoo Chwee Hoon

12 Mach

Penggunaan Bahan Manipulatif dalam P&P Matematik Sekolah Rendah

En. Mohd Halim Abu Nawar

9 April

Penyelenggaraan Komputer

En. Doti Asing

7 Mei

Sempoa Penggunaan Terbaru Siri I

En. Tham Soo Koon

11 Jun

Sempoa Penggunaan Terbaru Siri II

En. Tham Soo Koon

12 Julai

Sekolah Bestari/Maktab Bestari

En. Tham Soo Koon

18 Ogos

Analisis Item & Bank Item

En. Lay Yoon Fah

September

Pengurusan Kewangan Persatuan

En. Doti Asing

Oktober

Jejak Matematik

Pn. Raiteh Naiman

BIL.

NO. RUJ. / TARIKH SURAT

PROGRAM

TARIKH PROGRAM

TEMPAT

PESERTA

1

KP(BPG)9330/206Jld.3(16)

Mesyuarat Pemurniaan Buku Panduan Latihan Sekolah Bestari

12.01.98

Johor Bahru

En. Tham Soo Koon

2

KP(BPG)9330/206

Jld.3(17)

Pencalonan nama Peserta Untuk Latihan Sekolah Bestari

Awal Feb – Mac

1998

IPDA

En. Benedict Paulus

3

RCP/CARE/AB-413/989(28)

Regional Centre For Education In Science And Mathematics Southeast Asian Ministers Of Education Organisation

06.04.98 –

08.04.98

Pulau Pinang

En. Zawawi b. Jaafar

4

KP(BPG)9577/171Jld.111(23) 22.02.98

Mesyuarat Penyelarasan projek SAMP l998

02.03.98 –03.03.98

Kuala Lumpur

En. Zawawi b. Jaafar

5

KP(BPG)9131/15/Jld.7(20) 13.01.98

Mersyuarat Pemurnian KDP(14 minggu) Latihan Guru Bestari

09.02.98 –14.02.98

IPDA

En. Tham Soo Koon

6

KP(BPG)9330/206/Jld.3(79)

Pemberitahuan Tentang Tempat Pendaftaran Bagi Mesyuarat Percubaan Kursus Latihan Sekolah Bestari

25.03.98 –

28.03.98

Pulau Pinang

En. Tham Soo Koon

7

KP(BPG)9330/206 Jld.3(103) 14.04.98

Kursus Latihan Sekolah Bestari Bagi Jurulatih Utama

17.05.98 –30.05.98

RECSAM

En. Tham Soo Koon

8

15.04.98

Perlantikan Ketua Moderator/Moderator bagi Mesyuarat Moderasi Kerja Kursus Berportfolio Diploma Perguruan Malaysia Semester 2 & 4 Mei l998

05.05.98 –

08.05.98

 

Pn. Zawawi Jaafar

9

KP(BPG)9330/206Jld.3(107) 16.04.98

Kursus Latihan Sekolah Bestari Bagi Jurulatih Utama

17.05.98 –30.05.98

MPPPP

En. Tham Soo Koon

10

02/03/20/30/

Seminar/98(27)

Jemputan Menghadiri Seminar Pembudayaan Sains Matematik Dalam Masyarakat Islam Masa Kini

31.05.98

Tawau

En. Halim abu Nawar

11

KP(BPG)9022/61/S/Jld.2(62)

Mesyuarat Penggubalan Kertas Peperiksaan KDC Khas Peringkat 3

23.06.98 –26.06.98

MP Sandakan

En. Benedict Paulus

12

KC/11SAMP 98/Jld.1(04)

09.07.98

Mesyuarat Penyelarasan Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru-Guru Matematiik Projek Sekolah Angkat Maktab Perguruan Zon Sabah

14.07.98

MP Kent

En. Doti Asing Jaafar

13

KP(BPG)9432/3/F/Klt.6/(39)

29.06.98

Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti Mengikut Zon Sabah/Sarawak SJAM M.P. Malaysia

25.07.98

MP Kent

En. Doti Asing

14

KP(BPG)9330/53.13(14)

15.07.98

Mesyuarat Penyelarasan Bayaran Balik Elaun Sara Hidup (ESH) Peserta Kursus Diploma Pewrguruan Khas (KDPK) Ambilan ’97 Sesi 97/98 di Institut/Maktab Perguruan Malaysia

23.07.98

JPN Sabah

En. Tham Soo Koon

15

KP/ (BPG) 9131/15..Jid 9( )

09.10.98

Kursus Lanjutan Latihan

MENTAL ARITMETIK

12.10.98-16.19.98

M.P Kent

Pn. Khoo Chwee Hoon

16

KP.( BPG ) 9330/206 Jid 4(116) 14.10.98

Kursus Latihan Sekolah BestariBagi Jurulatih Maktab

21.10.98-31.10.98

Ipoh Perak

En. Tham Soo Koon

17

KP ( BPG)/9330/206 Jid. 4 ( 116) 14.10.98

Mesyuarat Penyediaan KursusLatihan Sekolah Bestari bagi Jurulatih Maktab

20.10.98

Ipoh Perak

En. Tham Soo Koon

Jabatan ini berusaha untuk mencapai matlamat yang ditetapkan terutamanya menyampaikan penguasaan perlaksanaan sekolah bestari di sekolah rendah dan menengah. Di samping itu, Jabatan ini sentiasa berusaha memupuk dan meningkatkan komitmen pelajar dalam pembinaan sikap dan sahsiah ke arah menyediakan mereka sebagai guru permulaan yang berkesan dalam pengajaran mata pelajaran sains dan matematik. Guru-guru ini dijangka mempunyai semangat yang kuat untuk mempertingkatkan kemajuan dirinya dan seterusnya menggunakan ilmu yang ada untuk dilaksanakan di dalam atau luar bilik darjah.


| Laman Utama | Ke atas |

Copyright © Maktab Perguruan Keningau Sabah. All rights reserved.