PENGURUSAN EVIDENS

2008

* Ting 1 dan 2, dipulangkan kepada calon selepas 31 Oktober dan ditandatangani oleh Penyelaras Dalaman.

* Borang Markah Berkelompok MESTI ditandatangani oleh Penyelaras Dalaman pada setiap muka surat.

 

 

SUMBANGAN BAHAN P&P

Sila 'attach' bahan - bahan anda ke e-mail :

khbmaster@hotmail.com

 

LINKS:

Portal Rasmi KPM