Objektif Pentaksiran KHB

Kebolehan berdikari dalam kerja buat sendiri

Kenal faham terhadap teknologi, ekonomi

Kebolehan mengaplikasikan kemahiran, kreativiti ke arah sesuatu produk

lBekerja secara sistematik, bijaksana, teknik yang betul, yakin diri

(Rujukan: Format Pentaksiran LPM, 2005)

SUMBANGAN BAHAN P&P

Sila 'attach' bahan - bahan anda ke e-mail :

khbmaster@hotmail.com

 

 

 

LINKS:

Portal Rasmi KPM