Maksud Pentaksiran

Proses mendapatkan maklumat diikuti dengan memberi nilai diikuti dengan proses membuat keputusan apa yang perlu dilakukan ke atas murid dalam pembelajaran.

 

lIalah suatu sistem pentaksiran yang terancang, menyeluruh meliputi semua domain pembelajaran, mengumpulkan maklumat kemajuan pelajar daripada suatu hari ke suatu hari dan berorientasikan panduan untuk memperbetulkan kelemahan dan memperkukuhkan kekuatan pelajar dalam pembelajarannya.

 

SUMBANGAN BAHAN P&P

Sila 'attach' bahan - bahan anda ke e-mail :

khbmaster@hotmail.com

 

 

LINKS:

Portal Rasmi KPM