PENGURUSAN EVIDENS
  • Maklumat yang menentukan sama ada sesuatu kepercayaan atau bukti itu benar atau sah

 

SUMBANGAN BAHAN P&P

Sila 'attach' bahan - bahan anda ke e-mail :

khbmaster@hotmail.com

 

LINKS:

Portal Rasmi KPM

 
EVIDENS PRODUK
 
Menunjukkan hasil kerja berbentuk dokumen atau artifak.
EVIDENS PROSES
Menceritakan apa yang telah dilakukan dalam bentuk tulisan atau pemerhatian guru pentaksir
EVIDENS PRODUK BERBENTUK ARTIFAK
•Ting 1 dan 2, dipulangkan kepada calon selepas 31 Oktober ditandatangani oleh Penyelaras Dalaman
•Ting 3, disimpan dan dipulangkan kepada calon selepas 6 bulan keputusan PMR diumumkan
EVIDENS PRODUK BERBENTUK DOKUMEN
•Ting 1, 2, 3, disimpan oleh pihak sekolah
•Dipulangkan kepada calon selepas 6 bulan keputusan PMR dikeluarkan

Disimpan di dalam 'Ring File' di bilik yang berkunci.

PEMULANGAN EVIDENS KEPADA CALON

 

Evidens Produk berbentuk Dokumen
Evidens Produk berbentuk Artifak
Tingkatan
 
1
Disimpan dan dipulangkan kepada calon selepas 6 bulan keputusan PMR
Dipulangan kepada calon selepas 31 Okt dan pengesahan Penyelaras Dalaman
Tingkatan
 
2
Disimpan dan dipulangkan kepada calon selepas 6 bulan keputusan PMR
Dipulangan kepada calon selepas 31 Okt dan pengesahan Penyelaras Dalaman
Tingkatan
 
3
Disimpan dan dipulangkan kepada calon selepas 6 bulan keputusan PMR
Disimpan dan dipulangkan kepada calon selepas 6 bulan keputusan PMR
•30 hari masa untuk mengambil evidens
•Evidens yang tidak dituntut hendaklah dimusnahkan oleh pihak sekolah