PENAWARAN PAKEJ MATA PELAJARAN TINGKATAN 4

TAHUN 2006 ( 7 KELAS-PURATA 37 ORANG SATU KELAS, PERINGKAT NEGERI : 39 ORANG)

 

 

 

                                                                      A.  PAKEJ EKAPENGKHUSUSAN ( 3 KELAS)

 

Pakej 1 ( Kelas Sains Tulen ) / Aliran Sains & Teknologi

Mata Pelajaran Teras

Mata Pelajaran Elektif

Kaitan dengan Bidang Pengajian

1. B. Melayu

1. Matematik Tambahan

sains, sains gunaan, perubatan, pergigian, kejuruteraan,

teknologi maklumat, sains matematik, teknologi polimer, kimia

industri, sains makanan, sains komputer, pendidikan,

arkitektur, teknologi tekstil, mikrobiologi, farmasi, ukur bahan, perakaunan.

2. B. Inggeris

2. Fizik

3. P. Islam / P. Moral

3. Kimia

4. Sejarah

4. Biologi

5. Matematik

5. EST

6. PJK

 

10 mata pelajaran tidak termasuk PJK

 

 

Pakej 2 ( Kelas Kemanusiaan Tulen I ) / Aliran Sains Sosial

Mata Pelajaran Teras

Mata Pelajaran Elektif

Kaitan dengan Bidang Pengajian

1. B. Melayu

1. PSV

sejarah, geografi, sains sosial, perundangan, bahasa dan

kesusasteraan Melayu /Inggeris, pendidikan, muzik

 

2. B. Inggeris

2. Geografi

3. P. Islam / P. Moral

 

4. Sejarah

 

5. Matematik

 

6. Sains

 

7. PJK

 

8 mata pelajaran tidak termasuk PJK

 

 

Pakej 3 ( Kelas Kemanusiaan Tulen II ) / Aliran Sains Sosial

Mata Pelajaran Teras

Mata Pelajaran Elektif

Kaitan dengan Bidang Pengajian

1. B. Melayu

1. PSV

sejarah, geografi, sains sosial, perundangan, bahasa dan

kesusasteraan Melayu /Inggeris, pendidikan, muzik

 

2. B. Inggeris

2. Tasawwur Islam

3. P. Islam / P. Moral

 

4. Sejarah

 

5. Matematik

 

6. Sains

 

7. PJK

 

8 mata pelajaran tidak termasuk PJK

 

 

 

                                                                          B.   PAKEJ DWIPENGKHUSUSAN ( 4 KELAS)

 

Pakej 4 ( Kelas Teknologi dan Sastera Ikhtisas ) / Aliran Sains & Teknologi

Mata Pelajaran Teras

Mata Pelajaran Elektif

Kaitan dengan Bidang Pengajian

1. B. Melayu

1. Matematik Tambahan

perakaunan, pendidikan, ekonomi, perdagangan, perbankan, sukan

 

2. B. Inggeris

2. Prinsip Akaun

3. P. Islam / P. Moral

3. Sains Sukan

4. Sejarah

 

5. Matematik

 

6. Sains

 

7. PJK

 

9 mata pelajaran tidak termasuk PJK

 

Pakej 5 ( Kelas Sastera Ikhtisas dan Teknologi ) / Aliran Sains & Teknologi

Mata Pelajaran Teras

Mata Pelajaran Elektif

Kaitan dengan Bidang Pengajian

1. B. Melayu

1. Ekonomi Asas

pendidikan, ekonomi, perdagangan, reka cipta

 

2. B. Inggeris

2. Perdagangan

3. P. Islam / P. Moral

3. Reka Cipta

4. Sejarah

 

5. Matematik

 

6. Sains

 

7. PJK

 

9 mata pelajaran tidak termasuk PJK

 

Pakej 6 ( Kelas Tek. Maklumat dan Sastera Ikhtisas) / Aliran Sains & Teknologi

 

Mata Pelajaran Teras

Mata Pelajaran Elektif

Kaitan dengan Bidang Pengajian

1. B. Melayu

1. Ekonomi Asas

pendidikan, ekonomi, perdagangan, teknologi maklumat

 

 

2. B. Inggeris

2. Perdagangan

 

3. P. Islam / P. Moral

3. Teknologi Maklumat

 

4. Sejarah

 

 

5. Matematik

 

 

6. Sains

 

 

7. PJK

 

 

9 mata pelajaran tidak termasuk PJK

 

 

Pakej 7 ( Kelas Kemanusiaan dan Sastera Ikhtisas) / Aliran Sains Sosial

Mata Pelajaran Teras

Mata Pelajaran Elektif

Kaitan dengan Bidang Pengajian

1. B. Melayu

1. PSV

geografi, pendidikan, muzik, perakaunan, ekonomi,

kesusasteraan , perdagangan, perbankan

 

2. B. Inggeris

2. Perdagangan

3. P. Islam / P. Moral

3. Sastera

4. Sejarah

 

5. Matematik

 

6. Sains

 

7. PJK

 

9 mata pelajaran tidak termasuk PJK

   

             Untuk merealisasikan Wawasan 2020 maka Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan pecahan pelajar

kepada 60% pelajar sains dan teknologi serta 40% pelajar sains sosial. Oleh itu, berdasarkan panduan kementerian

maka kelas-kelas telah dikategorikan seperti berikut:-

 

Kelas Sains dan Teknologi

        Kelas Sains Tulen

        Kelas Sastera Ikhtisas dan Teknologi I

        Kelas Sastera Ikhtisas dan Teknologi II

        Kelas Sastera Ikhtisas dan Teknologi Maklumat

 

Kelas Sains Sosial

        Kelas Kemanusiaan Tulen I

        Kelas Kemanusiaan Tulen II

        Kelas Sastera Ikhtisas dan Kemanusiaan

 

 

 

Sumber :

1.      Buku Panduan Pemilihan Mata Pelajaran Dalam Konteks SPM Persijilan Terbuka 1998

2.      Buku Panduan Pemilihan Mata Pelajaran Dalam Konteks SPM Persijilan Terbuka 2000

3.      Lampiran A, Panduan Pemilihan Mata Pelajaran Dalam Konteks SPM Persijilan Terbuka,

Jabatan Pendidikan Negeri Melaka